อัลเบิร์ต ไอน์สไตน์

"ไม่มีอะไรเกิดขึ้นได้ โดยปราศจากการเริ่มต้น"

Copyright © 2014. New Programmer. All Rights Reserved.
อ.นิว โทร. 089-470-9143 สอนเขียนโปรแกรม จ.สุราษฎร์ธานี